16.11.2020

Zaliczki na dopłaty bezpośrednie

✅KRÓTKIE INFO ✅
 
▶️ARiMR kontynuuje wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2020 r. 💰
 
▶️Od 16 października, kiedy to ruszyły ich wypłaty, przekazała do tej pory na konta polskich rolników 8,7 mld zł.💸
 
▶️Zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności ekologicznych i rolnośrodowiskowych - 85 proc. 🐄🚜
 
▶️Przekazywanie zaliczek, które w bieżącym roku przebiega w szybszym tempie niż w latach poprzednich, zakończy się 30 listopada 2020 r., a od 1 grudnia Agencja rozpocznie realizację płatności końcowych.⏳