Nasze uprawnienia

Skorzystaj z Naszego doświadczenia!

Posiadamy uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego PROW 2014-2020- nr uprawnień 14/0074/08

Wykonujemy plany rolnośrodowiskowe dla rolników na potrzeby spełnienia wymogów programu ekologicznego oraz rolno-środowiskowo-klimatycznego. Opracowaniem planu rolnośrodowiskowego zajmuje się doradca rolnośrodowiskowy posiadający uprawnienia nadane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Posiadamy uprawnienia eksperta przyrodniczego PROW 2014-2020 - nr uprawnień 408/2010/EP

Wykonujemy ekspertyzy botaniczne i ornitologiczne dla rolników na potrzeby spełnienia wymogów programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. Dopłaty z tego programu są jedną z korzyści finansowych jakie mogą być uzyskiwane przez rolników, przy tradycyjnym, zgodnym z zasadami ochrony przyrody użytkowaniu łąk i pastwisk.

Posiadamy uprawnienia doradcy rolniczego - nadane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Posiadamy uprawnienia do obsługi aplikacji e-Wniosek - nadane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Żeby uzyskać uprawnienia do obsługi aplikacji e-Wniosek Plus należy odbyć szkolenie i przystąpić do egzaminu z zakresu systemu wsparcia bezpośredniego oraz aplikacji e-Wniosek wraz z wpisem do bazy doradców CDR.

Posiadamy krajowe uprawnienia inspektorów rolnictwa ekologicznego - współłpracujemy z Jednostką Certyfikującą Centrum Jakości Agroeko Sp. z o.o.

Jednym z elementów gospodarowania w systemie ekologicznym to zgłoszenie się do upoważnionej jednostki certyfikującej i dokonanie zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Dodatkowe szkolenia

Na bieżąco uczestniczymy w szkoleniach tematycznych w jednostkach wdrażających/nadzorujących PROW i płatności bezpośrenie, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego.