02.04.2024

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich - nabór do 31 maja!

 

Stawka płatności wynosi 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą. 

Nabór trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2024 roku! 

Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

➡️ pszczelarze, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół,

➡️ są wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

➡️ mają nadany numer producenta.

 

Jak złożyć wniosek?

➡️ osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,

➡️ za pośrednictwem platformy ePUAP,

➡️ za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,

➡️ lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska).

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

➡️ wydane w 2024 roku zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru oraz o liczbie pni pszczelich,

➡️ zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,

➡️ w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie ⬇️

https://www.gov.pl/.../nabor-2024---pomoc-dla-pszczelarzy...