24.01.2024

Ważna informacja dla Rolników korzystających z dobrostanu opasów

🔴 Do 5 lutego 2024 roku w systemie IRZ należy określić przeznaczenie bydła do opasu, poprzez wybór jednego z kierunków użytkowania:

  1. mięsno-opasowy,
  2. mleczno-opasowy,
  3. opasowy.

➡️ Zmiana dotyczy rolników, którzy ubiegali się o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów.

➡️ Zmian należy dokonać, aby otrzymać płatność do bydła, dla którego realizowane były praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach tego wariant.