Jeżeli nie skorzystasz z dodatkowych programów lub działań inwestycyjnych , co jeszcze możemy zaproponować?