02.02.2024

Trwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO za zakupione paliwo do maszyn rolniczych! 🚜

📅 Od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

Zwrot podatku akcyzowego wynosi 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

 

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy także dołączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

 

📌 Formularz wniosku znajduje się na stronie 

https://www.gov.pl/.../wnioski-o-zwrot-podatku-akcyzowego...