30.12.2020

Podsumowanie roku 2020

Kochani koniec roku to czas podsumowań i refleksji, a także dokonań, które udało nam się osiągnąć w mijającym roku. W naszym przypadku to m.in
> ponad 450 wniosków w ramach dodatkowych płatności ekologicznych i rolnośrodowiskowych na łączną kwotę ok. 27,5 mln złotych
> ponad 500 wniosków o płatności bezpośrednie na łączną kwotę ok. 16 mln złotych
> ponad 220 ekspertyz botanicznych i ornitologicznych na kwotę około 11,5 mln zł
> przeprowadzenie ponad 100 kontroli ekologicznych
> ponad 60 wniosków inwestycyjnych na kwotę 12 mln zł
Jesteśmy wdzięczni za to, że zaufaliście nam po raz kolejny!
Poniżej przedstawiamy krótki film właśnie o mijającym roku jak i o planach na przyszłość.