19.07.2018

Od pola do widelca - relacja

Relacja z wyjazdu studyjnego "Od pola do widelca"

W dniach 26-27.06.2018 r. odbył się wyjazd studyjny pn. "Od pola do widelca”, przetwórstwo i sprzedaż w ekologii” realizowanego w ramach KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Zrealizowana, w ramach SIR, operacja pn. „Od pola do widelca” – produkcja, przetwórstwo i sprzedaż w ekologii” w dniach 26-27.06.218 r. realizowanego w ramach dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 służyła przede wszystkim wymianie doświadczeń pomiędzy producentami zajmującymi się produkcją zbóż, owoców ekologicznych oraz przetwórstwem oraz prezentacja doświadczeń związanych z rolnictwem ekologicznym. Uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami stosowanymi w rolnictwie ekologicznym, przedstawiono rolnikom rozwiązania dotycząca produkcji, zbioru oraz przetwórstwa i sprzedaży produktu ekologicznego (zachowanie wysokiej jakości biologicznej surowca). W trakcie wyjazdu odwiedziliśmy gospodarstwa i przetwórnie :

  • - Pana Sławomira Józefowicza, Rynek (gmina: Grodziczno, powiat: nowe miasto lubawskie)
  • - Przetwórnia i gospodarstwo Państwa Mieczysława i Aleksandry Babalskich Pokrzydowo (gmina: Zbiczno, powiat: brodnicki)
  • - Pana Macieja Górskiego, Bochlin (gmina: Nowe, powiat: świeckim)

Dwudniowy wyjazd, pokazał w praktyce możliwości funkcjonowania gospodarstw ekologicznych o różnym profilu działalności - produkcją zbóż, owoców ekologicznych oraz przetwórstwem ekologicznym. Taka forma pozwoliła na bezpośrednie spotkanie oraz była okazją do nawiązania sieci kontaktów pomiędzy właścicielami istniejących już gospodarstw ekologicznych a uczestnikami, czyli rolnikami, doradcami rolniczymi oraz przedstawicielami nauki.Dwudniowy wyjazd, pokazał w praktyce możliwości funkcjonowania gospodarstw ekologicznych o różnym profilu działalności - produkcją zbóż, owoców ekologicznych oraz przetwórstwem ekologicznym. Taka forma pozwoliła na bezpośrednie spotkanie oraz była okazją do nawiązania sieci kontaktów pomiędzy właścicielami istniejących już gospodarstw ekologicznych a uczestnikami, czyli rolnikami, doradcami rolniczymi oraz przedstawicielami nauki.