21.06.2018

Od pola do widelca

Szanowni Państwo, 

Agroexpert poleca i zaprasza na wyjazd studyjny organizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pod nazwą „Od pola do widelca” – produkcja, przetwórstwo i sprzedaż w ekologii”. 

Termin wyjazdu: 26-27 czerwiec 2018 r. 

Celem wyjazdu jest:
• zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w rolnictwie ekologicznym, przedstawienie rolnikom rozwiązań dotyczących produkcji, zbioru oraz przetwórstwa i sprzedaży produktu ekologicznego (zachowanie wysokiej jakości biologicznej surowca) oraz
• wymiana doświadczeń pomiędzy producentami zajmującymi się produkcją zbóż, owoców ekologicznych oraz przetwórstwem oraz prezentacja doświadczeń związanych z wymienioną działalnością. 

Podczas wizyt w gospodarstwach uczestnicy zapoznają się z metodami produkcji zbóż, warzyw i owoców metodami ekologicznymi oraz możliwościami w ramach wspólnej organizacji sprzedaży produktów. 

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe powinni wypełnić kartę zgłoszenia a następnie przesłać do dnia 21.06.2018 r. na adres e.dzierzecka@w-modr.pl

Program wyjazdu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie WM ODR: http://w-modr.pl/index.php?id=19&nid=1119&l=pl&idn=30&lid=1