20.06.2018

Nabory PROW 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

Przypominamy o zbliżających się naborach w ramach PROW 2014 – 2020:

 1. Modernizacja gospodarstw rolnych:
  Obszary objęte programem związane są z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) oraz produkcją bydła mięsnego (obszar C).
  Wartość wsparcia może wynieść aż 900 tys. zł!. 
   
 2. Restrukturyzacja małych gospodarstw:
  Aby starać się o pomoc wystarczy:
     – posiadać gospodarstwo rolne, którego wielkość ekonomiczna musi być mniejsza niż 10 tys. euro,
     – być ubezpieczonym w KRUS przez okres, co najmniej 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
     – w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie prowadzić działalności potwierdzonej wpisem do CEIDG.
  Wysokość premii wynosi 60 tys. zł.
  Pomoc musi być wydatkowana w 80% na środki trwałe (w tym ziemia). 
   
 3. Premie dla młodych rolników:
  O premię może się starać osoba, która:
     – w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat
     – rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
     – na dzień złożenia wniosku posiada co najmniej 1 ha użytków rolnych (własność lub dzierżawa).
  Wysokość premii wynosi 100 tys. zł.
  Przeznaczenie 70 % na inwestycje w środki trwałe. 

Nie zwlekaj, już dziś skontaktuj się z Naszym Zespołem w celu omówienia szczegółów!