19.03.2021

Młody Rolnik - zmiany w przepisach

 

▶„Premie dla młodych rolników” – korzystne zmiany w przepisach❗️
✅ Wydłużony termin złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy – do 31 sierpnia 2025 r. (także w działaniu Restrukturyzacja małych gospodarstw) -> Zmiana wynika z wprowadzenia dwuletniego okresu przejściowego pomiędzy kończącą się obecną perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania i dotyczy beneficjentów, którzy dopiero będą składać wnioski o płatność drugiej raty pomocy.
✅ Zmiany w wykazie kwalifikacji zawodowych. -> Dzięki tej zmianie będzie możliwe uwzględnienie: kwalifikacji oznaczonych nowymi kodami, dodatkowego zawodu (technik turystyki na obszarach wiejskich) oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomu zawodowego, certyfikatu kwalifikacji zawodowej czy świadectwa czeladniczego w zawodzie „mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych”).
Zmiany będą miały zastosowanie także do osób, którym przyznano już pomoc i które zobowiązały się do uzupełnienia kwalifikacji w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
▶ Masz jeszcze pytania❓ Zadzwoń❗️☎️ tel. 510 140 369