01.10.2019

Działalność pozarolnicza-nabór wniosków

30.09. rozpoczął się nabór wniosków na działalność pozarolniczą i trwać on będzie do 29.10.2019r. W ramach dofinansowania uzyskać można nawet do 250 tys.!

 

Kto się może ubiegać?

- rolnik, współmałżonek rolnik lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy

 

Jaką kwotę można otrzymać?

- od 150 do 250 tys. złotych

 

Na co można przeznaczyć pieniądze? Na założenie działalności gospodarczej i wyposażenie/doposażenie firmy w zakresie ponad 300 kodów PKD, np.:

    - na sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion

  -  produkcję mebli i wyrobów z drewna;

   - turystykę wiejską;

  -  przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych;

  -  usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi

   - sprzedaż internetową i wiele innych

 

Zgłoś się do nas i miej pewność, że wszystko się uda!

Tel. 510 140 369