Dokumentacja dla gospodarstwa

Plany poprawy dobrostanu

Plan poprawy dobrostanu zwierząt wymagany jest dla wariantów/praktyk:

 1. Dobrostan loch,
 2. Dobrostan tuczników,
 3. Dobrostan krów mlecznych – tylko praktyki zwiększonej powierzchni 20%/50%,
 4. Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach – tylko praktyki zwiększonej powierzchni 20%/50%,
 5. Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym,
 6. Dobrostan opasów – tylko praktyki zwiększonej powierzchni 20%/50%,
 7. Dobrostan owiec,
 8. Dobrostan kur niosek,
 9. Dobrostan kurcząt brojlerów,
 10. Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa,
 11. Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach,
 12. Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym,
 13. Dobrostan kóz.

 

Plan poprawy dobrostanu zwierząt powinien być:

 1. sporządzony w roku złożenia wniosku przy udziale doradcy rolniczego (wyjątek dla kontynuujących Dobrostan zwierząt w ramach PROW 14/20),
 2. dostarczony do Agencji w roku 2023 do 30 września 2023 r. (brak złożenia w terminie skutkuje wezwaniem).

 

Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci przygotują Plan Poprawy Dobrostanu dla Twojego gospodarstwa!

 

Rejestry zabiegów agrotechnicznych

Rejestr zabiegów agrotechnicznych zobowiązani są prowadzić rolnicy, którzy ubiegają się o płatności w ramach ekoschematów:

- Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, w przypadku praktyk:

 1. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w wariancie podstawowym oraz w wariancie z wapnowaniem,
 2. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji
 3. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo,
 4. Uproszczone systemy uprawy,
 5. Wymieszanie słomy z glebą.

- Biologiczna ochrona upraw.

Rejestry zabiegów agrotechnicznych prowadzą również rolnicy realizujący zobowiązanie ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić potrzeby i dostosować nasze usługi do specyfiki Twojego gospodarstwa!

 

Plany nawożenia

Obowiązek prowadzenia planu i rejestru nawożenia spoczywa na wszystkich gospodarstwach rolnych, których powierzchnia jest równa lub większa niż 10 ha użytków rolnych lub takich, które utrzymują zwierzęta gospodarskie w liczbie równej lub większej niż 10 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) według stanu średniorocznego.

 

Skontaktujcie się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę i przygotować plan nawożenia dla Twojego gospodarstwa.