27.03.2024

Dofinansowanie zakupu buhajów! Nabór do 30 listopada!

 

Pomoc na zakup czystorasowego buhaja rasy mięsnej.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn kwoty 5 tys. zł i liczby zakupionych buhajów – nie większej niż wynik dzielenia średniej liczby krów w gospodarstwie (w roku poprzedzającym ten, w którym został zakupiony buhaj) przez 30.

Kto może skorzystać?

➡️ producent rolny posiadający status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa, który ma nadany numer identyfikacyjny,

➡️ producent rolny, który zakupił w roku złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia takiego wniosku co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne.

 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

➡️ bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,

➡️ za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,

➡️ listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

 

Więcej informacji na stronie ⬇️

https://www.gov.pl/.../pomoc-na-zakup-czystorasowego...