Czy moje gospodarstwo potrzebuje zwiększonych dopłat?