PŁOŚNICA 2020

Data szkolenia: 13.02.2020 00:00 - 13.02.2020 00:00

Lokalizacja: Gminne Centrum Kultury u Biblioteka w Płośnicy o godz.14.00

Serdecznie dziękujemy za udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu pozyskiwania Funduszy Unijnych w ramach PROW 2014-2020