PIECKI 2020

Data szkolenia: 06.02.2020 00:00 - 06.02.2020 00:00

Lokalizacja: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Pegaz w Pieckach o godz.14.00

Serdecznie dziękujemy za udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu pozyskiwania Funduszy Unijnych w ramach PROW 2014-2020