24.09.2021

Wypłata zaliczek!

🆕 Już od 18 października br. będą wypłacane zaliczki płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW❗🤩🤑🤑🤑
 
✅ Jest to najwcześniejszy możliwy termin wynikający z przepisów UE.
 
✅ Maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wyniesie 70% wsparcia należnego rolnikowi, z tytułu wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich. Płatności zaliczkowe będą wypłacane do powierzchni gruntów/liczby zwierząt/ilości zgłoszonych do płatności i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu).
 
✅ Natomiast maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności PROW wyniesie 85% (ten maksymalny poziom również wynika z przepisów UE). Zaliczki PROW będą wypłacane dla:
 
poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020,
działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020,
działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020,
działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014-2020,
działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013.
 
✅ Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności.