04.11.2019

WYDŁUŻENIE TERMINU NAWOŻENIA

Rolniku, nie zdążyłeś z nawożeniem swojego pola? To ważna informacja dla Ciebie! Teoretycznie minął już termin zakończenia stosowania nawozów azotowych na gruntach ornych. W tym roku, ze względu na suszę, jest jednak dodatkowy czas na wykonanie nawożenia.

Resort rolnictwa potwierdził, że stosowanie nawozów zawierających azot na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe jest możliwe do 30 listopada.

Ale dotyczy to tylko gospodarstw, które nie miały możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Dotyczy to np. zbyt wilgotnej gleby, która uniemożliwia wjechanie w pole z rozrzutnikiem, czy wystąpieniem suszy rolniczej, która utrudniała wykonanie np. siewów w normalnym terminie 

 

Rolnik sam musi ocenić czy może w późniejszym terminie aplikować nawozy

Ministerstwo rolnictwa podkreśla, że niekorzystne warunki pogodowe występują lokalnie, dlatego rolnik sam powinien ocenić czy musi skorzystać z przedłużonego terminu stosowania nawozów. Jeśli zdecyduje się na aplikowanie nawozów w opóźnionym czasie , to nie może przekroczyć on 30 listopada. 

 

Izby rolnicze wnioskowały o przesunięcie terminu stosowania nawozów 

Przed dwoma tygodniami, 15 października, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała do resortu rolnictwa prośbę o zmianę terminów stosowania nawozów na gruntach ornych właśnie do 30 listopada. 

 

Standardowe terminy aplikowania nawozów zgodnie z Programem azotanowym

Rolnicy będą mogli skorzystać z wydłużonego terminu stosowania nawozów naturalnych na swoich polach.

Jednak będą musieli pamiętać, że w przyszłym roku będą ich obowiązywać terminy graniczne określone w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu”. 

Zgodnie z nimi gnojowica musi być wywieziona na pole – w zależności od regionu Polski – do 15, 20 lub 25 października, a obornik do 31 października. października. 

Oto standardowe terminy nawożenia określone w Programie azotanowy: 

  • nawożenie gruntów ornych gnojówką lub gnojowicą w wyznaczonych obszarach województw: dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego (płn. wsch.) śląskiego i warmińsko-mazurskiego – do 15 października; 
  • nawożenie gruntów ornych gnojówką lub gnojowicą w wyznaczonych obszarach województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – do 20 października; 
  • nawożenie gruntów ornych gnojówką lub gnojowicą na pozostałej części kraju– do 25 października; 
  • nawożenie gnojówką lub gnojowicą roślin wieloletnich, upraw trwałych i  trwałych użytków zielonych (TUZ)– do 31 października;
  • nawożenie obornikiem gruntów ornych w całym kraju– do 31 października; 
  • nawożenie obornikiem roślin wieloletnich, upraw trwałych i  trwałych użytków zielonych (TUZ)– do 30 listopada.