Prow 2014-2020

Doradzamy oraz wypełniamy wnioski w zakresie PROW 2014-2020:
  1. System jakości produktów rolnych i środków spożywczych 
  2. Inwestycje w środki trwałe – modernizacja gospodarstw rolnych
  3. Odtwarzania gruntów rolnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
  4. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej – premia dla młodych rolników, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, restrukturyzacja małych gospodarstw, rozwój przedsiębiorczości i płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
  5. Zalesienia i tworzenie terenu zalesionego
  6. Tworzenie grup i organizacji producentów
  7. Działania rolnośrodowiskowo–klimatyczne
  8. Rolnictwo ekologiczne
  9. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)
Zainteresowany?
skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do naszego eksperta
by dowiedzieć się więcej: