Program rolnośrodowiskowo - klimatyczny

Doradzamy i prowadzimy dokumentację w zakresie Programu Rolnośrodowiskowo-klimatycznego 2014-2020:

  • Pakiet 1 – Rolnictwo zrównoważone;
  • Pakiet 2 – Ochrona gleb i wód;
  • Pakiet 3 – Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
  • Pakiet 4 – Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;
  • Pakiet 5 – Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
  • Pakiet 6 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
  • Pakiet 7 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Doradzamy i prowadzimy dokumentację w zakresie Programu Rolno-środowiskowego 2007-2013.

Termin składania wniosków – 15 marca – 15 maja. W ramach wyjątku, w 2015 roku termin składania wniosków 15 marca – 15 czerwiec.

Posiadamy uprawnienia Doradcy Rolno-środowiskowego, Doradcy Rolnośrodowisko-Klimatycznego oraz Eksperta Ornitologicznego.

 

Co należy zrobić, aby przystąpić do programu?

1. Jeżeli posiadają Państwo więcej niż 0,1 ha trwałych użytków zielonych, to prosimy o kontakt z naszą firmą najlepiej wczesną jesienią lub wiosną;

2. Nasz ekspert wstępnie w rozmowie ustali: wygląd, powierzchnię i lokalizację zgłaszanej działki, aby ocenić prawdopodobieństwo występowania na niej określonych siedlisk przyrodniczych lub ptaków kwalifikujących ją do dopłat i umówi się z Państwem na pierwszą kontrolę terenową i spotkanie;

3. Jeśli ekspert przyrodniczy stwierdzi że na Państwa działce występuje określone siedlisko przyrodnicze lub obecność jednego z wymaganych gatunków ptaków , podpisze z Państwem stosowną umowę oraz powiadomi o kwalifikacji do danego pakietu.  Kontrole botaniczne i ornitologiczne dla ekspertyzy przekazywanej rolnikom w roku jej sporządzenia są wykonywane w okresie pomiędzy 1 kwietnia, a 31 maja, tak aby właściciel łąki mógł już w tym samym roku (do 15 maja) złożyć wniosek na omawianą płatność rolnośrodowiskową wraz z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie. Natomiast kontrole dla ekspertyz przekazywanych rolnikom w roku poprzedzającym zgłoszenie do programu wykonywane są jesienią.

4. Na podstawie zebranych danych sporządzamy wymaganą przez ARiMR dokumentację przyrodniczą do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, którą przekazujemy Państwu w odpowiednich terminach.

6. Na podstawie uzyskanej ekspertyzy doradca rolnośrodowiskowy wraz z ekspertem przyrodniczym sporządza plan działalności rolnośrodowiskowej (więcej informacji) według którego rolnik gospodaruje na użytkowanej łące lub pastwisku.

Zainteresowany?
skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do naszego eksperta
by dowiedzieć się więcej: