Posiadamy uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego PROW 2014-2020- nr uprawnień 14/0074/08

Wykonujemy plany rolnośrodowiskowe dla rolników na potrzeby spełnienia wymogów programu ekologicznego oraz rolno-środowiskowo-klimatycznego. Opracowaniem planu rolnośrodowiskowego zajmuje się doradca rolnośrodowiskowy posiadający uprawnienia nadane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Wysokość dopłat uzależniona jest od realizowanego działania:

- Rolnictwo ekologiczne od 428 zł/ha do nawet 1882 zł/ha

- Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne od 400 zł/ha do nawet 1300 zł/ha.

Rolnik przystępujący do programu rolnośrodowiskowego/ekologicznego zobowiązany jest do złożenia w ARiMR niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem i realizacji zobowiązania przez 5 lat. Rolnik zobowiązuje się także do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych