Posiadamy krajowe uprawnienia inspektorów rolnictwa ekologicznego - współłpracujemy z Jednostką Certyfikującą Centrum Jakości Agroeko Sp. z o.o.

Jednym z elementów gospodarowania w systemie ekologicznym to zgłoszenie się do upoważnionej jednostki certyfikującej i dokonanie zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Jak przeprowadzana jest przez jednostki certyfikujące kontrola obligatoryjna? Odbywa się ona przynajmniej raz w roku w każdym gospodarstwie. Ma na celu stwierdzenie, czy rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z zasadami Rozporządzenia Komisji UE nr 834/2007. Po każdej, pozytywnie przeprowadzonej kontroli, wydawany jest protokół oraz certyfikat, na którym wpisane są produkty spełniające wymagania rolnictwa ekologicznego.