Płatności bezpośrednie

Doradzamy i wypełniamy wnioski w zakresie płatności bezpośrednich:

  1. Jednolita płatność obszarowa przyznawana do każdego kwalifikującego się hektara
  2. Płatność na zazielenienie – dywersyfikacja upraw, utrzymanie TUZ, utrzymanie obszarów proekologicznych
  3. Płatność dla młodych rolników, którzy nie ukończyli 40 roku życia
  4. Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) do JPO, przysługującej małym i średnim gospodarstwom do powierzchni w przedziale od 3,01 do 30 ha
  5. Płatności związane z produkcją w następujących sektorach: bydło, krowy, owce, kozy, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len, konopie włókniste
  6. Płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego do tytoniu.

Każde gospodarstwo rolne, które składa wnioski o dopłaty bezpośrednie i chce otrzymywać płatności na pełnym poziomie zobowiązane jest do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności.

Od roku 2015 będą obowiązywały zmienione zasady przyznawania dopłat bezpośrednich.

Termin składania wniosków – 15 marca – 15 maja. W ramach wyjątku, w 2016 roku, termin składania wniosków 15 marca – 15 czerwca.

Posiadamy uprawnienia do wypełniania e-wniosków.

Zainteresowany?
skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do naszego eksperta
by dowiedzieć się więcej: