Działania dla rolników PROW 2014-2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Bezzwrotna premia na inwestycje w zakresie rozwoju gospodarstwa w wysokości: 60 tysięcy złotych.

Kompleksowo doradzimy oraz sporządzimy wymaganą dokumentację.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Dofinansowanie na inwestycje w zakresie rozwoju gospodarstwa w wysokości: nawet do 500 tysięcy złotych.

Kompleksowo doradzimy oraz sporządzimy wymaganą dokumentację.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (Rolniczy Handel Detaliczny)

Dofinansowanie na inwestycje związane z działalnością przetwórczą w wysokości: do 100 tysięcy złotych.

Kompleksowo doradzimy oraz sporządzimy wymaganą dokumentację.

Premia dla młodych rolników

Młody rolnik może uzyskać bezzwrotną premię na inwestycje w zakresie rozwoju gospodarstwa w wysokości: 150 tysięcy złotych.

Kompleksowo doradzimy oraz sporządzimy wymaganą dokumentację.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Dofinansowanie na inwestycje w zakresie rozwoju gospodarstwa w wysokości: 200 do 500 tysięcy złotych.

Kompleksowo doradzimy oraz sporządzimy wymaganą dokumentację.