Działania dla przedsiębiorców PROW 2014-2020

Działalność pozarolnicza

Bezzwrotna premia związana z podjęciem działalności pozarolniczej w wysokości: do 250 tys. złotych.

Kompleksowo doradzimy oraz sporządzimy wymaganą dokumentację.

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Dofinansowanie na inwestycje w zakresie działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych w wysokości: do 500 tysięcy złotych.

Kompleksowo doradzimy oraz sporządzimy wymaganą dokumentację.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Dofinansowanie na inwestycje w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w wysokości: od 500 tys. do 10 mln złotych.

Kompleksowo doradzimy oraz sporządzimy wymaganą dokumentację.