Działania zwiększające płatności do gruntów

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020

Doradzamy i sporządzamy dokumentację w zakresie Działania rolno-środowisko-klimatycznego.

Posiadamy uprawnienia Doradcy rolnośrodowiskowego oraz Eksperta przyrodnicznego.

 

Działanie Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020

Doradzamy i sporządzamy dokumentację w zakresie Działania Rolnictwo ekologiczne.

Posiadamy uprawnienia Doradcy rolnośrodowiskowego.