17.12.2020

Ochrona wód przed azotanami. Nabór.

 

✅✅✅Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych✅✅✅
▶️NABÓR: Od 29 grudnia 2020r. do 26 lutego 2020r.
▶️Dla kogo❓
Dla gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
▶️Ile wsparcia można uzyskać❓
Gospodarstwo może otrzymać do 100 tys. zł, pomoc przyznawana jest w formie refundacji ❗️
▶️Na co można przeznaczyć wsparcie❓
Na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
Masz pytania❓ Zadzwoń ☎️ 510 140 369