29.03.2019

Nabór na Modernizację od 29.03-27.05 !!!

Od 29 marca do 27 maja 2019 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C).

❗️UWAGA❗️ 
🔴 Rolnicy, którzy nie skorzystali ze wsparcia z obszarów a,b,c mają możliwość zakupu maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej, o ile jednocześnie realizują inwestycje związane z budową/modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, lub adaptacją już istniejących budynków na inwentarskie.
🔴 Rolnicy, którzy skorzystali wcześniej, ale nie wykorzystali limitu pomocy, mogą ubiegać się o pomoc wyłącznie na zakup m.in. maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, które będą wykorzystywane w danym obszarze wsparcia.

Pomoc przyznaje się rolnikowi w postaci refundacji 50% (60% dla młodych rolników) kosztów poniesionych na inwestycje, jeżeli m.in.:
🔸jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów.
🔸w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo - badawczych;
🔸 ma nadany numer identyfikacyjny
🔸 gospodarstwo ma określoną wielkość ekonomiczną: 
- w przypadku inwestycji związanej z obszarem rozwój produkcji prosiąt wielkość ekonomiczna gospodarstwa - od 10 tys. euro do 250 tys. euro; 
- w przypadku inwestycji związanej z produkcją mleka krowiego czy bydła mięsnego wielkość ekonomiczna gospodarstwa od 10 tys. euro do 200 tys. euro.

➡️Po więcej informacji zajrzyj : 

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wnioski-o-wsparcie-na-inwestycje-w-produkcje-prosiat-mleka-krowiego-lub-bydla-miesnego-mozna-s.html?fbclid=IwAR0Iy120SStFA8gwFmj1c7gS9iRFLmY-4gs5js2H8UGQNdVJHFzQNe4jLYw

Masz pytania? Wątpliwości? Zadzwoń. ☎️ 510 140 369