20.07.2021

Jakie są limity w Modernizacji?

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH❌
 
▶ Jaki jest limit pomocy w obszarach a, b, c i d?
 
👉 Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:
 
• rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
 
• rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
 
• rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
 
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) - 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi - 200 tys. zł;
 
• nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.
 
👉 Chcesz porozmawiać z naszymi ekspertami? Zadzwoń 510 140 369 i dowiedz się więcej🧐