25.11.2019

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Rolniku czy twoje gospodarstwo położone jest na obszarze Natura 2000? Jeśli tak, możesz starać się nawet o 500 000 zł!

Wystarczy, że łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w twoim gospodarstwie położonym na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

Wparcie możesz przeznaczyć budowę lub modernizacje budynków inwentarskich, na zakup maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz.

 

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizacje inwestycji.
Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc., w przypadku młodego rolnika - 60 proc. Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń  do pojenia zwierząt  czy przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie kryteriów, do których należy m.in. powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie, ich udział w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, czy też realizacja przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań ekologicznych w ramach PROW 2014-2020.

Masz pytania Zadzwoń do nas i sprawdź czy się kwalifikujesz❗️ ☎️ 510 140 369

 

 

 

 

 

 

Masz pytania Zadzwoń do nas i sprawdź czy się kwalifikujesz❗️☎️ 510 140 369