Dodatkowe szkolenia

Na bieżąco uczestniczymy w szkoleniach tematycznych w jednostkach wdrażających/nadzorujących PROW i płatności bezpośrenie, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego.